Welkom op onze website

Welkom op de website interculturaliseren.be. Deze website is een instrument van het kennisknooppunt interculturaliseren dat werd opgericht om de doelstellingen van het Vlaams Actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport te helpen realiseren.

Er is veel expertise in Vlaanderen en de ons omringende landen aangaande interculturaliseren. Het is de specifieke opdracht van het kennisknooppunt om op zoek te gaan naar deze expertise, ze te bundelen en te verspreiden over de grenzen van sectoren en beleidsdomeinen heen. Om de slaagkansen van nieuwe projecten en experimenten te verhogen legt het kennisknooppunt verbindingen met organisaties die interculturele ervaring hebben om in begeleiding te voorzien. Onder andere via deze website wordt de kennis die verzameld werd ontsloten.

Deze website wil alle relevante informatie rond het thema interculturaliseren verzamelen en ontsluiten. Hij is als inspiratiebron bedoeld voor personen en organisaties binnnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport om interculturaliseringsplannen aan te vatten en/of verder te zetten.

Lees meer over het kennisknooppunt interculturaliseren

 

Cultuursector lanceert de Engagementsverklaring Etnisch-culturele diversiteit

Op het Cultuurforum van 1 juni 2012 lanceerden 20 organisaties uit de brede cultuursector de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit. Zij deden de oproep naar de andere organisaties uit de sector om mee het engagement aan te gaan om te streven naar meer etnisch-culturele diversiteit in de cultuursector.

Het doel van die verklaring, die door zoveel mogelijk actoren wordt ondertekend, is:

 • het breed agenderen van het onderwerp ‘etnisch-culturele diversiteit’ binnen de cultuur sector;
 • het zichtbaar maken van wat cultuurinstellingen bereiken op het vlak van etnisch-culturele diversiteit;
 • het verankeren van etnisch-culturele diversiteit in de sector;
 • het bevorderen van zelfsturing door de sector op het gebied van etnisch-culturele diversiteit.

De 20 organisaties die de engagementsverklaring lanceerden namen elk een filmpje op waarin ze hun engagement toelichten. Zij geven ook een toelichting bij hun werking in een document dat samen met de filmpjes op deze website staat.

Alle info over de engagementsverklaring vind je hier.

Actueel

 • Samen inburgeren Kempen verbindt inburgering met cultuur

  Samen Inburgeren is een initiatief van de Vlaamse overheid. Vormingplus Kempen ondersteunde samen met Prisma vzw, de afgelopen drie jaar vier verschillende gemeenten in het Turnhoutse arrondissement bij het uitbouwen van Samen...
  Meer details

 • Online survey nulmeting interculturaliteit in de cultuur- & kunstsector

  Online survey nulmeting interculturaliteit in de cultuur- & kunstsectorUit voorgaande onderzoeken blijkt dat de cultuur- en kunstsector vragende partij is voor handvaten i.v.m. het omgaan met diversiteit,...
  Meer details

 • Baraberprijs

  De Unie van Turkse Verenigingen (UTV) en het Willemsfonds reikten op vrijdag 30 november 2012 de vijfde Beraberprijs uit aan de hoogst genomineerde ouders met een andere etnisch-culturele achtergrond. Samen met u zetten we de...
  Meer details

 • UiT met Öznur & co

  UiTinVlaanderen.be en Kif Kif geven het superdiverse cultuur- en vrijetijdsaanbod 5 gezichten
  Vlaanderen is superdivers. Waarmee we bedoelen: er is een enorme verscheidenheid van diversiteit: geslacht, gender, politiek statuut,...
  Meer details

Weetjes/Varia

Nieuws uit andere bronnen